Doprava

 

6.            PŘEPRAVA  A  DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.         Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, v opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícím nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a fyzický stav zboží otevřením zásilky. Tato kontrola se vztahuje na viditelné poškození obalu a viditelné poškození zboží během přepravy, které je patrné při otevření obalu: Nevztahuje se na kontrolu počtů a případné skryté vady jakosti. V případě viditelného poškození zásilky postupuje kupující následujícím způsobem:

a/ zásilku převezme, ale zjištěnou skutečnost související s poškozením musí uvést do přepravních dokladů.

b/ zásilku nemusí od přepravce převzít.

Podpisem přepravního listu, ve kterém nejsou uvedené žádné závady, kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen a zboží uvnitř obalu nebylo viditelně mechanicky poškozeno.

6.5.         Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje zvláštní dodací a reklamační řád.